Gizlilik Politikası

Politikalar | Nur ÇELİK| nurberry

Politikamız içerisinde karşılıklı yükümlülüklerimizi bulacaksınız. Yükümlülüklerimiz sayfamız tarafından tutulan bilgilerinizin kullanımına yönelik mesuliyetsizliğimize yöneliktir.

Gizlilik ve güvenlik politikamız gereğince İş bu web sitesinde ( https://nurberry.com) bulunan yazılar, resimler, sesler, animasyonlar, videolar ile sitenin tasarımı, içinde ne olduğu, imgeleri, kodları, menüleri, bileşenleri, makaleleri, bütün görselleri ve benzeri her türlü bölümü üstündeki her türlü hak, sahiplik ve yarar https://nurberry.com‘a aittir. Bu içerikler ticari maksatlı olsun ya da olmasın, birazı ya da tamamı, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, reklam yapılamaz, gösterilemez, düzenlenemez, tersine analiz yapılamaz, kaynak kodu oluşturulamaz ya da başka herhangi bir biçimde kullanılamaz.

https://nurberry.com sitesindeki bütün ticari markalar ve logolar https://nurberry.com veya üçüncü kişilere aittir. Bahsi geçen ticari marka ve logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir biçimde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz ya da dağıtılamaz.

 Site misafirleri, siteyi ancak kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde siteye  erişmek ya da sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve ancak bunlarla kısıtlı biçimde kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, https://nurberry.com‘un misafirlere lisans hakkı tanımış olduğu gibi yorumlanamaz.

İş bu https://nurberry.com internet sitesinde bulunan yatırımcı ve senelik ve süreksiz raporlar, genel görünümler, hareketler ile alakalı ses ve imaj dosyaları ve bu sayfada bulunan öteki belgeler Nur ÇELİK tarafınca ileriye yönelik yapılan duyurular ve tasvirleri içermektedir. İnternet sitesinde “önermek”, “güvenmek”, “oranlamak”, “düşünmek”, “imgelemek”, ve “programlamak” şeklinde ileriye yönelik ifadeler, https://nurberry. com ‘da geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Genel ekonomik ve ticari koşullardaki değişimler, rakip yada yeni mamüllerin, hizmetlerin piyasaya sürülmesi, ticari taktik kararlarındaki değişimler, uygulamalı sonuçların, burada öngörülenlerden mühim seviyede değişik olmasına neden olabilir. https://nurberry. com‘ un gelecekle alakalı öngörüler ve terimler içeren bu anlatımları güncelleme mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bilgi Doğruluğu

Nur ÇELİK , iş bu https://nurberry.com sitesinde yer edinen bilgilerin hakikiliği,doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği ya da uygunluğu mevzusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, güvence vermemekte yada bu tarz şeyleri teyit etmemekte ve onaylamamaktadır.

Nur ÇELİK ‘in ve https://nurberry.com‘un ; https://nurberry.com sitesinde bulunan bilgilerdeki hata ve yanlışlar sebebiyle mesuliyeti bulunmamaktadır. Nur ÇELİK’e ilişik iş bu https://nurberry.com adresi, ziyaretçilerine kullanım kolaylığı sağlamak niyetiyle başka sitelere ait  linkler içerebilmektedir. Bu siteleri https://nurberry.com tarafından gözden geçirilmemiş olup, direkt ya da aracı kullanarak  https://nurberry.com‘un nezareti ve/yada velayeti altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıslara ilişik internet adreslerine erişim sağlandığında, o adresleri kullanmadan önce o adreslerin kuralları ve gizlilik politikaları incelenmelidir.

https://nurberry.com aracılığıyla üçüncü şahıslara ait mevzusu geçen sitelere verilen linkler, https://nurberry.com ‘un o siteyi yahut üçüncü kişi adresinde belirtilen ürün ya da servisleri  onayladığı anlamına gelmez.

https://nurberry.com, irtibat sağlamış olduğu adreslerin muhteviyatını ya da içinde barındırdığı öteki linklere aleni yada gizli olarak katılmamakta olup mevzusu geçen içerik yada linklerden ötürü mesuliyetli değildir. Üçüncü kişilere ilişik mevzusu geçen  diğer web sitelerinin kullanımından meydana gelecek risk ve mesuliyet yalnızca kullanıcıya aittir.

Web sitesinin gezinilmesi esnasında elde edilmiş kişisel bilgiler yürürlükte olan data güvenliği kuralları doğrultusunda kayıtlanmakta ve işlenmektedir. Web sitesinde bulunan üçüncü şahıslarla ilişik bağlantıların veri gizliliği uygulamalarından https://nurberry.com (Nur ÇELİK) mesul tutulamaz.

Web sitesinde gezinilmesi sırasında; sunucularca standart olarak, kullanıcının hizmet sunucusu tarafınca verilen IP adresi, siteye ulaşmadan, ilk olarak bulunan web sitesi, site gezinilmiş sayfalar, gezinme zamanı ve süresi kaydedilir. Kişisel veriler ise sadece kullanıcı aracılığı ile onaylandığında kaydedilir.

Web sitesi üstünden toplanan bilgiler, sunulan servisler ile ilintili olarak işlenmekte ve sitenin teknik açıdan idaresi, tüketici yönetimi, ürün soruşturma, ticareti, yeni hizmetleri ya da önerileri haber verme şeklinde niyetlerle kullanılmaktadır.

Mahkeme Kararı

https://nurberry.com , personellerinin gizlilik kurallarına riayet ederek ihtiyaç duyulan itinayı gösterecektir. Lakin veriler, https://nurberry.com ‘un iş ortaklarıyla ya da yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, verilmiş olan bir mahkeme sonucu ya da idari karar gereğince kanunen açıkça yetkilendirilmiş birimlere açıklanması ihtiyaç duyulan yetkili birim veya kamu mercilerince gelen istekler doğrultusunda paylaşılabilir.

https://nurberry.com , bağlantısıyla yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ya da yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik yönden emniyet önlemleri uygulamakta ve şahsi verilerin korunması hususunda ihtiyaç duyulan itinayı göstermektedir.

https://nurberry.com , şahsi verilerin korunmasıyla alakalı yasal kanun kapsamında, kendisine müracaat yapıldığında , alakalı şahsi verilerin kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi verilerin kayıtlı olduğu mevzusunda müracaat sahibini bilgilendirecektir. Başvuru sahibinin, kendi şahsi verilerini gözden geçirme, güncelleme ya da silme hakkı vardır. https://nurberry.com ‘a şahsi verilerin işlenmemesi ile alakalı bir bildirim yapılması halinde, https://nurberry.com tarafından lüzumlu düzeltmeler yapılacaktır.

https://nurberry.com her daim ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilir.

https://nurberry.com aracılığıyla, isim ve soy isim, posta adresi, doğum yılı, cinsiyet, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, Şirketimiz tarafınca sunulan bir hizmetle alakalı üyelik işlemleri gibi şahsi veriler ancak kullanıcı bireyin izni ve malumatı dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan bireyin açıkça izni olmaksızın üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

https://nurberry.com , hiçbir koşulda, içerikte olabilecek yanlış ya da noksanlar ya da sitede bulunan bilgilerin kullanımından dolayı oluşacak zarar, hasar, kayıp ve zayi dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, verilerden ve kullanıcı tarafından takdim edilen hatalı bilgiden mesul tutulamaz.

Zarar Sorumsuzluğu

 İş bu https://nurberry.com sitesinin kullanımı esnasında ya da hemen sonra doğacak performans yetersizliği, arıza, noksanlık, kesinti, kusur, ortaklık ve/yada iletimde gecikme, bilgisayar virüsü ve/yada hat ve/yada sistem problemi sonrası oluşacak direkt veya aracılığıyla ortaya çıkan tahribat, hasar ve harcamalar dâhil sadece bunlarla sınırlı olmamak suretiyle hiç bir zarar ve ziyandan, https://nurberry.com Nur ÇELİK ve/yada çalışanları, benzeri bir olasılıktan ötürü bilgilendirilmiş olsalar dahi, sorumlu tutulamazlar.

https://nurberry.com, bu https://nurberry.com sitesinde yer edinen tüm mal ve servisleri, sayfaları, verileri, görsel unsurları, içeriği daha önce bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını gizli tutar.

 https://nurberry.com sitesi içinde sizden kişisel giriş verileri istendiğinde, vereceğiniz kişisel bilgileriniz (ad, soy ad, adres, doğum zamanı, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler yada üyelik numarası vb. ) ancak bilgilendirme iletileri gönderme amacıyla https://nurberry.com tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar yada izniniz dışında mutlaka 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Şahsınıza https://nurberry.com tarafından gönderilen direkt ticari iletileri almak istemiyorsanız, bu istediğinizi, gönderilen her bir iletinin altında yer edinen “kaydı iptal etme” uzantısına tıklayarak tarafımıza gönderebilir ya da destek ve iletişim bilgilerimizden bize direkt yazıp istekte bulunabilirsiniz.

https://nurberry.com adresimizin hukuki şartları ve gizlilik politikaları hakkında daha çok malumat almak dilerseniz lütfen nur@nurberry.com e-posta adresimize sorabilir, sitemizle alakalı görüş ve eleştirilerinizi bu adrese bildirebilirsiniz.